Мелітополь

у 1912 році в Мелітополі налічувалося майже сто підприємств фабрично-заводського типу із загальним обсягом виробництва 3,5 млн. крб. Здебільшого це були погано обладнані підприємства, на яких переважала ручна праця. Тут працювало понад тисячу робітників. Умови праці були тяжкими. В одній із своїх кореспонден­цій повітова газета «Мелитопольские ведомости» так описувала робочий день на одно­му з заводів міста: «Закоптілі, змучені, при сорокаградусній жарі, майже чи не з 9-пудовим ківшем розплавленого чавуну мечуться, як очманілі, ливарники. Вибиваю­чи 30-фунтовим молотом монотонну пісеньку, цілий день б'є по розжареному залізу молотобоєць».

На початку 1912 року на заводі Зафермана, де працювало вже понад 300 робіт­ників, робочий день збільшили до 12 годин. Процвітали штрафи і рукоприкладство. Протягом року адміністрація заводу тричі знижувала розцінки робіт. Змучені жор­стокою капіталістичною експлуатацією, робітники міста піднімалися на боротьбу за своє визволення, за поліпшення умов життя і праці.

У цей час, незважаючи на переслідування царського уряду, в Мелітополі виник і розгорнув діяльність соціал-демократичний гурток. На заклик соціал-демократів робітники заводів Зафермана, Лібермана, Лукіна і залізничних майстерень, протес­туючи проти Ленського розстрілу, 13 квітня 1912 року оголосили одноденний страйк. На першотравневому мітингу робітників заводу Зафермана в Олійникових садах промовці закликали до боротьби проти самодержавства. Незабаром поліція заареш­тувала соціал-демократів К. Є. і М. Є. Пашиних, маляра А. І. Вілінова та ін. організа­торів страйку й мітингу. В ніч з 23 на 24 липня поліція повідомила департамент про ліквідацію гуртка РСДРП, але, як виявилось, надто поспішила — підпілля продов­жувало боротьбу.

Важливу роль у піднесенні революційного руху в Мелітополі відігравала біль­шовицька газета «Правда». Серед мелітопольських трудящих вона мала багато корес­пондентів і читачів. 12 квітня 1913 року газета опублікувала лист групи робітників, в якому говорилося: «Ми, робітники заводу Зафермана, в кількості 73 чоловіка, зі­брали до фонду робітничої газети «Правда» 23 карбованці 65 копійок. Щиро вітаємо тебе, дорога заступнице робітничих інтересів, бажаємо тобі твердо стояти на варті на­ших інтересів і бути для нас, пролетарів, провідною зіркою до кращого майбутнього».

З розвитком промисловості й торгівлі змінився характер приміського сільського господарства, основними галузями якого стали садівництво і виноградарство. З ме­тою поширення кращих сортів плодоягідних культур та винограду мелітопольське повітове земство в 1912 році виділило поблизу міста 20-гектарну ділянку під плодо­розсадник. На базі його згодом виросло дослідне садове господарство.

У той час в Мелітополі проживало близько 18 тис. чоловік. В місті переважали кам'яні будинки, криті черепицею, але на околицях міщани жили в убогих саманних хатах. У гірших житлових умовах мешкали робітники. Залізничники, здебільшого проживали в непристосованих для житла бараках або в розташованому поблизу станції робітничому виселку Юр'ївці, який весною нерідко затоплявся. Під час великої повені 1912 року до Мелітополя мусив виїхати губернатор Таврії з поїздом човнів. Місцеві власті для захисту міста від паводкових вод розробили план будів­ництва дамби та відвідного каналу, але далі цього справа не пішла, бракувало коштів,

Більшість вулиць міста, зокрема базарний майдан, були не брукованими. Неве­личка електростанція і водопровідна мережа обслуговували тільки 3 центральні вулиці, де жила заможна частина населення. Основна маса жителів користувалася колодязями; тільки 3 з них були артезіанськими. Більшість населення жила в анти­санітарних умовах. Це спричиняло всілякі пошесні захворювання.

Тільки 1867 року тут відкрито повітову земську лікарню на 20 ліжок, до 1873 ро­ку— єдину в повіті. У травні 1910 року в місті спалахнула епідемія холери, від якої загинули сотні людей. Лише напередодні першої світової війни кількість ліжок у повітовій лікарні збільшено до 46. Тут працювало 2 лікарі та 3 фельдшери, які обслуговували населення міста і шести навколишніх сіл.

У 1871 році в місті відкрилося перше повітове земське трикласне училище. Але навчалися в ньому переважно діти заможних міщан, оскільки за навчання треба було платити 10 крб. на рік. Наприкінці XIX — початку XX ст. тут працювали: кілька початкових шкіл, 2 гімназії, 2 училища — реальне і комерційне. У 1914 році в місті діяло чотири початкові і стільки ж середніх шкіл, в яких працювало 20 вчи­телів. Середні навчальні заклади в 1914 році охоплювали 1250 дітей. В цей час серед дворян налічувалося 20,7 проц. неписьменних, серед духовенства — 21,2, купців — 44,3, а серед трудящих — 67,5 процента.

Місто тривалий час не мало жодного культурного закладу. Лише в 1914 році тут відкрито невеличкий приватний театр Стамболі. Єдина земська бібліотека мала всього 1300 книжок. Але в Мелітополі діяло 10 церков, дві синагоги, кірка. Для дворян і сановного купецтва функціонували клуб дворянського зібрання та купецький клуб.

З початком першої світової війни деякі мелітопольські підприємства прийняли воєнні замовлення. Виробництво розширилося, прибутки підприємців збільшилися. Водночас зросли ціни на товари народного споживання. Міська дума змушена була створити спеціальну комісію по боротьбі з дорожнечею, яка намагалася встановити тверді ціни на споживчі товари, але безуспішно. Заробітна плата робітників зали­шалась незмінною або підвищувалась незначною мірою.


Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від

Мелітополь