Чкалове

спільного обробітку землі (ТСОЗів). Для піднесення економіки колективних госпо­дарств з'їзд визнав необхідним придбати 18 тракторів та автомашину. Делегати затвердили статут ТСОЗу.

Важливим засобом пропаганди колективних форм господарювання стала район­на сільськогосподарська виставка, відкрита у Веселому наприкінці вересня 1925 року, на якій була представлена й гаврилівська комуна «Авангард». Тут демонстру­вали свої досягнення комуни і

ТСОЗи району. З великим інтересом знайомилися селяни з експонатами виставки, особливо з новою технікою, яка випускалася віт­чизняними заводами. Люди все більше переконувались у перевагах колективного господарювання. Того ж року в Гаврилівці виник перший ТСОЗ «Колективіст», а 1927 року — ТСОЗ «Зірка». На початку наступного року тут організовано ще два ТСОЗи. Того ж року, за прикладом сусідніх сіл, селяни Гаврилівки організували перший колгосп, його головою став бідняк-активіст Ф. С. Стародуб. На кінець року 47 проц. одноосібних господарств Гаврилівки були колективізовані. Наступ­ного року в селі вже існувало шість колгоспів: «П'ятирічка», «Червоний жовтень», «8 березня», «Зірка», «Червоний партизан», «Праця незаможника». Партосередок, члени сільради й комсомольці посилювали роз'яснювальну роботу серед селян. До кінця 1930 року колективізація господарств в основному була завершена.

В селі точилася гостра класова боротьба. Куркулі розгорнули шалену антира- дянську агітацію, підбурювали несвідому частину селян до знищення худоби тощо. Але їх підступні дії були викриті на загальних зборах колгоспників, за рішенням яких близько 50 куркульських родин вислали за межі республіки, а їх будівлі та майно передали колгоспам.

Велику допомогу в організаційно-господарському зміцненні артілей подавала МТС, створена на початку 1932 року в Гаврилівці. Вона одержала 20 тракторів, 5 локомобілів, 7 нафтових двигунів тощо. Крім гаврилівських колгоспів, МТС обслуговувала артілі ще семи навколишніх сіл. Політвідділ МТС, очолюваний Т. К. Самохвалом, проводив політичну роботу в колгоспах, тракторних бригадах. Це відіграло велику роль у зміцненні трудової дисципліни членів артілі, в органі­зації соціалістичного змагання, розвиткові стахановського руху. 1935 року при МТС організовано школу механізації, яка протягом одного лише року підготувала 50 трактористів, більша частина їх була з Гаврилівки.

Озброєння артілей технікою, підвищення культури землеробства сприяли піднесенню продуктивності праці та зростанню врожайності сільськогосподарських культур. Якщо збір зернових у гаврилівських колгоспах до 1937 року не перевищу­вав 10 цнт з га, то в 1940 році він досяг 15 цнт. Відповідно збільшувались і при­бутки.

На початку 1941 року колгоспи укрупнились, в селі їх стало чотири: «8 бе­резня», «Зірка», «П'ятирічка» та «Червоний Жовтень». Завдяки зусиллям МТС значно зросла їх технічна озброєність.

За визначні успіхи в колгоспному виробництві 1939 року представлено на Всесоюзній сільськогосподарській виставці артілі «Червоний Жовтень» і «8 березня», де зібрали по 18 цнт зернових і бобових культур з гектара. Учасниками ВСГВ стали також трактористи С. М. Григоренко, І. І. Загрудний, Ю. Л. Юхно, які виробили по 700—1500 га умовної оранки на трактор, агроном Ф. Л. Горохівець, голова артілі «Зірка» С. Т. Горянський. Чабан артілі «Жовтень» С. К. Назаренко, який від кожних ста вівцематок одержував щороку по 170 ягнят, був учасником Всесоюзної сільсько­господарської виставки 1940 року.

Зміцнення економіки артілей забезпечувало піднесення матеріального добро­буту та культурного рівня хліборобів. У 1940 році в колгоспах села видано на тру­додень по 1,5—2 кг хліба і по 1,5—2 крб. грішми.

Велику організаторську, політичну та культурно-освітню роботу серед трудів­ників села провадила партійна організація, яка 1940 року налічувала 7 комуніс­тів. Істотну допомогу їй надавав партосередок МТС. Комуністи й комсомольці, залучаючи інтелігенцію, проводили читки газет, бесіди, лекції, влаштовували ве­чори трудової слави тощо.

У передвоєнні роки набагато змінився зовнішній вигляд села. Відремонтовано житловий фонд, споруджено десятки нових будинків та громадських приміщень, впорядковано вулиці, насаджено парк. Зникли пошесні хвороби, до послуг трудящих були амбулаторія, лікарня на 10 ліжок, аптека. В 1938 році, на честь видатного льотчика Героя Радянського Союзу В. Чкалова, село переймено­ване на Чкалове.

До 1936 року тут ліквідовано неписьменність серед дорослих. На початку 30-х років початкову школу реорганізовано в семирічну, 1938 року — в середню. Працювали сільський та колгоспні клу­би, в яких демонструвались кінофільми, відбува­лись аматорські вистави та концерти художньої самодіяльності. Молодь брала участь у різних спор­тивних і оборонних гуртках, складала норми на значки «ГПО», «ГСО», «Ворошиловський стрілець».

Після нападу фашистської Німеччини на Ра­дянську Батьківщину всі чоловіки, здатні носити зброю, пішли на фронт. Старики, жінки, діти, зібравши врожай, допомогли евакуювати в глиб країни машинний парк, обладнання МТС, колгоспну худобу. Комуністи І. С. Кривко, М. Г. Бутко, П. Н. Скороход, Н. П. Мишко організували винищувальний загін, який отримав зброю, організував охорону села. Частину хліба і колгоспного майна, яке не встигли вивезти, роздали на схованку колгоспникам. З наближенням фронту винищувальний загін пішов у підпілля, готувався до партизанської боротьби.
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від

Чкалове