Велика Знам'янка

одержали на трудодень по 6 кг хліба і по 4 крб. 55 коп. грішми. Члени артілі П. Курносова, Г. Соловйов і багато інших мали за рік по 2—3 тонни хліба та по 1,5—2 тис. крб. грішми. В артілі «Друга п'ятирічка» того ж року видано на трудодень по 3,8 кг хліба та по 6 крб. 44 коп. грішми.

Колгоспи «Червона праця» та «Друга п'ятирічка», окремі бригади і ланки, стали учасниками Всесоюзної сільськогосподарської виставки

1939—1940 рр. На ВСГВ були представлені також ланки кукурудзоводів Є. М. Гребньової та А. С. Плюти з артілі «Друга п'ятирічка», які у 1939 році зібрали по 44,7 і 39 цнт зерна куку­рудзи з га, виноградарі В. Н. Журавльов, К. Й. Антоненко та І. П. Гребнєв, що зібрали 304 цнт винограду з га. Головвиставком ВСГВ нагородив колгосп «Друга п' ятирічка» дипломом першого ступеня, преміював легковим автомобілем і гро­шовою премією в розмірі 10 тис. карбованців.

Змінився зовнішній вигляд Великої Знам'янки. Тут з'явилися нові кам'яні будинки під черепицею та залізом, загрейдеровані та обсаджені декоративними і фруктовими деревами вулиці, відкрилося три крамниці, кілька кіосків тощо. В селі діяли лікарня на 15 ліжок, амбулаторія, аптека, два медичні пункти, де працювали лікар, п'ять чоловік середнього медичного персоналу.

Великі зміни сталися в культурному житті села. До 1938 року тут ліквідовано неписьменність серед дорослого населення. У 1940/41 навчальному році в селі пра­цювали середня, п'ять семирічних і три початкові школи, де навчались усі діти шкільного віку. У трьох бібліотеках налічувалось близько 5 тис. книжок, діяло три клуби. Сільські аматори сцени, крім творів українських драматургів, ставили п'єси «Діти сонця» та «На дні» М. Горького, «Любов Ярова» К. Треньова та інші. Працював само­діяльний струнний оркестр, щотижня демонструва­лись кінофільми. Майже кожна сім'я передплачувала газети й журнали. Випускалися стінні газети. Так, колгоспи «Червона праця» та ім. Будьонного випус­кали гарно оформлену стінну газету «Стахановець». Вона мала 59 постійних кореспондентів і широко ви­світлювала колгоспне життя. Газета була затвердже­на учасником ВСГВ.

Нове життя породжувало нові звичаї та обряди. Широко відзначались революційні свята, вшановува­лись передовики і переможці змагання, влаштовува­лись урочисті проводи до Червоної Армії. По-новому селяни справляли весілля.

Після віроломного нападу гітлерівської Німеччини на Радянську країну переважна більшість чоловіків призовного віку стала до лав Червоної Армії. Само­віддано, під гаслом «Все для фронту, все для пере­моги!» працювали колгоспники — жінки, літні люди, підлітки на збиранні врожаю 1941 року. З наближен­ням фронту проведено евакуацію на схід частини на­селення, колгоспного майна і техніки.

18 вересня 1941 року гітлерівці окупували Велику Знам'янку. Невдовзі на ОКОЛИЦЯХ села фашисти розстріляли 70 активістів. Та, незважаючи на масові

вбивства і репресії проти місцевого населення, воно всіляко чинило опір ворогові: тут активно діяли партизанський загін, диверсійна та підпільна групи.

У травневу ніч 1942 року над плавнями було скинуто червоноармійський десант. Через кілька днів у селі з'явився незнайомий юнак, якого відразу ж схопили полі­цаї. Після допиту і знущань у жандармерії хлопця відпустили. Це був комсомо­лець Н. К. Тараскін. Незабаром він почав працювати сторожем на баштані. На­звався Д. І. Махіним. Разом з іншими товаришами він створив у Великій Знам'янці Добровільну організацію патріотів — «ДОП», до якої входили Д. Д. Козлова, ком­сомолки П. П. Печуріна, Г. К. Стрельцова, вчителька Л. Н. Бєлова, коваль С. І. Беров, 3. Д. Приданцева, К. А. Тяжлова, Г. Я. Галунець, О. Г. Маслова та інші — всього понад 40 чоловік. Патріоти розповсюджували антифашистські листівки, перешко- джали вивезенню молоді до Німеччини. Чотири місяці підпільники героїчно боро­лися проти окупантів. Але внаслідок недостатньої конспірації група була розкрита. Десять її членів, у т. ч. і керівників, фашисти розстріляли 7 січня 1943 року.

З березня 1942 року однією з партизанських груп у Великій Знам'янці керував комуніст К. І. Баранов, колишній викладач Бердянського учительського інституту. До його групи входили Г. П. Кузовлєв, Ф. В. Кружнов, М. І. Федорченко, П. П. Федорченко, Н. М. Власенко, О. І. Ясницький, А. І. Точиліна та інші — всього ЗО чоловік. Партизани знищили 33 фашисти, 11 ворожих автомашин, танк. Вони всіляко перешкоджали окупантам вивозити молодь до Німеччини.

Восени 1943 року в знам'янських плавнях висадилась парашутна диверсійна група в складі В. Лапіна, М. Бєдарєва, М. О. Сухова та О. А. Фільчагіна, яка вли­лася до партизанського загону К. І. Баранова. Під час од­нієї з облав М. Бєдарєв і В. Лапін загинули. Напередодні визволення села гітлерівці схопили і розстріляли командира групи К. І. Баранова. Велику допомогу партизанам та селя­нам подавали лікар М. М. Молодико та працівниця аптеки Є. О. Шерстюк. Тим, кому загрожувала відправка до Німеч­чини, вони видавали фіктивні довідки про хворобу, робили щеплення, які штучно викликали захворювання.

Відступаючи під натиском Червоної Армії, окупанти пограбували колгоспне майно, спалили виробничі та служ­бові приміщення, три школи, аптеку, 6 житлових будинків. Збитки, заподіяні лише колгоспам села, становили 73,5 млн. карбованців.
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від

Велика Знам'янка