Приморськ

Влітку 1861 року, дізнавшись, що при одержанні т. зв. волі доведеться спла­тити поміщиці великий викуп за землю, кріпаки Обиточного відмовилися вийти на панщину, вимагаючи безплатної передачі їм наділів. Активну участь у виступі прийняли селяни В. Голик, В. Баклажков, Г. Гиренко, А. Улазко, Т. Мамонов, А. Єременко і О. Мельников. Для придушення «бунту» 26 липня 1861 року губер­натор направив до Обиточного 155 солдатів, 100 козаків, потім ще одну роту солда­тів. Вони зігнали селян на майдан і вчинили над ними розправу: ЗО селян побили різками, решту примусили стати на коліна, зректися своїх вимог і просити «проба­чення» у поміщиці. Графиня зажадала, щоб селяни відробили пропущені дні. Ви­трати на утримання солдатів і козаків віднесли теж за їх рахунок.

Та боротьба не припинилася. 19 лютого 1863 року селяни знову не вийшли на поміщицький лан. Щоб привести їх до покори, за наказом губернатора чиновники описали селянське майно і оголосили торги. Але ніхто не став купувати майна знедолених людей. Жорстокість карателів переповнила чашу терпіння селян, і вони зруйнували поміщицький маєток, захопивши майно та 12 тис. крб. грішми. Для придушення повстання в червні 1863 року до села прибула рота солдатів на чолі з віце-губернатором. Карателі заарештували 8 селянських ватажків, жорстоко побили їх і кинули до бердянської в'язниці. Незважаючи на розправи і заляку­вання, селяни не скорилися. Вони не засівали поміщицької землі, аж поки не до­моглися відміни недоїмки та штрафів за «прогуляні» дні. Після цього селяни пого­дилися одержати «дарчі» наділи, аби позбутися будь-якої залежності від поміщиці.

В пореформений період у Ногайську швидко розвивалася торгівля, насамперед хлібом та худобою. Тут виникли контори Дрейфуса, Гуревича й Шашкіна, пивовар­ний завод, олійниця та інші підприємства харчової промисловості, що належали місцевим багатіям. 1895 року в місті проживало 4140 мешканців. Міщани сплачу­вали численні податки і побори, платили навіть за проїзд до моря, за право ловити рибу тощо. Ремісники через низьку купівельну спроможність населення не мали де збувати свої вироби. Лихварі міцно тримали в своїх пазурах значну частину міщан. Сільським господарством жителі Ногайська займатися не могли — керую­чий поміщицькою економією в Обиточному відмовляв їм у оренді. Щоб одержати більші прибутки, він здавав землю в оренду куркулям великими масивами, часто до 150 десятин. Знедолені жителі наймитували у куркулів та поміщиці. Толстая карбувала навіть свої «гроші» і знеціненими мідяками платила заробітчанам, зму­шуючи їх купувати потрібні товари в поміщицькій крамниці, ціни на крам вона встановлювала сама.

Важкий соціальний гніт викликав гостре незадоволення трудящих, вони ак­тивно включилися в загальноросійську боротьбу. У березні 1905 року в Ногайську з'явилися революційні прокламації РСДРП. Частину з них розклеїли навіть на сті­нах міської управи. 16 серпня 1905 року візники і вантажники, які перевозили пше­ницю і вантажили баржі, оголосили страйк, вимагаючи від представників хлібних контор «Тубіно» і «Дрейфус» підвищення платні. Страйкарі повернулися до роботи лише після задоволення їхніх вимог. Наприкінці серпня у місті знову появилися листівки, які закликали до активної боротьби проти царизму, зокрема, соціал-демократична відозва «До всього цивілізованого світу!». В середині листопада 1905 року біля воріт ремісничого училища було знайдено прокламацію «З ким йти селя­нам?», а в міському саду — прокламацію «Про погроми». Наступного року застрай­кували наймити в поміщицькому маєткові. Вони не допустили штрейкбрехерів до роботи, вигнали з села старосту та поліцаїв, вирішили розгромити економію.

Напередодні війни в Ногайську було відкрито 3 приватні контори по закупівлі зерна, відділення Азово-Чорноморського банку — Бердянське товариство кредиту. Місцевим власникам 1914 року належало 3 цегельні заводи, 2 парові млини та 4 вітряки, пивоварний завод, підприємство по виготовленню безалкогольних напоїв, 2 пекарні тощо. Кількісно зростав, формувався загін міського пролетаріату.

Все ж Ногайськ залишився глухим провінціальним містечком, в якому про­живало 5,6 тис. чоловік. В центрі міста височів православний собор. Від нього в усі боки розходилися небруковані й неосвітлені вулиці, обабіч яких тулилися глиняні хатини бідняків, криті очеретом чи соломою. Лише в торговельній частині стояли магазини і розкішні особняки міської буржуазії.

Переважна більшість населення не одержувала кваліфікованої медичної допо­моги. 1876 року земство відкрило в Ногайську лікарню на 15 ліжок, яка обслуго­вувала хворих міста та навколишніх сіл. Працювали тут 1 лікар, 1 фельдшер і 4 санітарки. На березі Азовського моря у дерев'яному будинку діяла грязелікарня, але лікувалися тут представники заможних кіл населення.

Повільно розвивалася у Ногайську народна освіта. 1826 року для дітей замож­них міщан відкрили російсько-татарську школу. Спочатку її відвідувало 10, а в 1832 році — 33 учні. З 1849 року тут діяло вже 2 парафіяльні училища, де навча­лося 47 дітей, а з 1872 року — 2 однокласні училища. Засноване 1884 року реміс­ниче училище на 20 місць весь час перебувало в стані фінансової скрути. У 1892 році на його утримання було асигновано лише 500 крб., тоді як на поліцію та тюрму— 950 крб. 1900 року в Ногайську відкрилося двокласне училище, реорганізоване через 4 роки в жіночу гімназію, а з 1905 року почало працювати реальне училище. В гімназії та реальному училищі навчалися переважно діти дворян, купців, влас­ників підприємств та куркулів. 5 початкових шкіл, де працювало 10 вчителів, охоп­лювали трохи більше 500 учнів.

Багатії відвідували приватний кінематограф, відкритий у Ногайську 1908 року, а також заснований місцевими купцями клуб та інші розважальні заклади, недо­ступні для трудящого населення. Вільним був тільки вхід до духовних закладів. На початку XX ст. в місті діяли собор, дві російські та вірменська православні церкви, синагога та німецька кірка.


Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від

Приморськ