Юрківка

зводили землі у відруби. 1913 року 90 глитайських родин мали понад 4 тис. десятин, тоді як 517 бідняцьких і середняцьких господарств — тільки 1040 десятин, а 120 були безземельними.

Напередодні першої світової війни у Білицькому налічувалось 832 двори, про­живало близько 10 тис. чоловік. Село забудовувалось за планом, мало широкі, обсаджені деревами вулиці. Біля кам'яних, критих черепицею або бляхою будинків куркулів, торговців зеленіли

фруктові садки. Та переважна більшість селян тули­лася в убогих хатах-мазанках під солом'яними стріхами.

Протягом сторіччя у селі не було ні медичних, ні навчальних закладів. Лише 1914 року Бердянське повітове земство відкрило тут фельдшерський пункт та аптеку.

В 1873 році перші 30 учнів сіли за парти однокласної школи. На початку XX ст. у Білицькому діяло вже 4 земські школи, де навчалось 120 дітей. Містилися вони у звичайних селянських хатах. Одну з шкіл навіть довелося закрити через цілко­виту непридатність приміщення. Кожної весни більше половини учнів залишало навчання, бо мусило допомагати батькам у польових роботах. Взимку дівчатка разом з матерями ткали на продаж килими, доріжки. Часто ці яскраві, барвисті килими, так само як і вироби сільських гончарів, були справжніми витворами на­родного мистецтва. Село мало своїх талановитих співаків, музикантів — бажаних гостей на всіх сільських святах і весіллях.

Восени 1914 року не справляли весіль. Лемент і плач стояли в селі. Молодих хлопців і дорослих чоловіків зганяли на війсь'ково-збірні пункти та відправляли на фронт. Чимало з них загинуло, багато поверталося каліками, хворими. За тра­дицією до «служилого» сходилося мало не все село. Солдати І. Чудновець, Ф. Пав­ленко, М. Назаренко та інші читали селянам привезені з фронту більшовицькі про­кламації, окремі примірники «Правды», «Окопной Правды», «Пролетария» тощо. Газета «Солдатская Правда» з статтею В. І. Леніна «Солдати і земля» обійшла всі бідняцькі двори і була зачитана до дірок.

Після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції велику пропа­гандистську роботу серед селян Білицького провадили більшовики Т. О. Дудник і К. К. Грушецький. Вони викривали антинародну політику Тимчасового уряду і закликали бідноту, не чекаючи Установчих зборів, силою захоплювати землю по­міщиків і багатіїв.

Дізнавшись про перемогу Жовтневого збройного повстання пролетаріату Петрограда і Москви, селяни Білицького ство­рили в кінці листопада 1917 року волос­ний ревком у складі 6 чоловік — М. Л. Кохацького, А. М. Дяченка, М. М. Дем'яненка та ін. Волревком передусім подбав про здійснення віковічної мрії селянської бідноти про землю. Безземельні і малоземельні хлібороби одержували по 2,5 де­сятини на кожного члена сім'ї.

Для зміцнення революційного поряд­ку ревком створив загін народної міліції з 17 чоловік. Велика увага приділялася народній освіті. Ремонтувалися шкільні приміщення, виділялись кошти на при­дбання палива, на утримання вчителів та ремонт їхніх квартир.

Наприкінці квітня 1918 року Білицьке захопили німецько-австрійські оку­панти, які грабували й катували жителів. Із села вивезли 20 тис. пудів зерна, 300 корів і стільки ж коней, багато свиней та ін. Селяни піднімалися на боротьбу проти іноземних загарбників. Близько 200 чоловік вступило до збройного загону, якого очолив голова ревкому М. Л. Кохацький.У жовтні загін вигнав з села австрійського коменданта, а в грудні окупанти втекли з усієї Білицької волості.

Відновив діяльність ревком. На початку 1919 року комуністи та революційна молодь Білицького організували комуну «Незаможник», до якої вступило ЗО чоло­вік. Комунари прагнули довести односельчанам переваги колективного господарю­вання, залучити їх до соціалістичного будівництва. Та влітку, коли почався на­ступ полчищ Денікіна, всі члени комуни, а з ними і значна частина бідноти всту­пили до лав Червоної Армії.

У червні село захопили денікінці. Непосильними податками і численними по­борами вони за 7 місяців довели селянські господарства до цілковитого розорення. На початку січня 1920 року червоноармійці 46-ї дивізії 14-ї армії вибили ворога з села. Комунари повернулися до мирної праці і розгорнули підготовку до сівби: ремонтували інвентар, вивозили на поля гній. Політвідділ 46-ї стрілецької дивізії, що був розташований у сусідньому селі Жеребці, видав комуні «Незаможник» на­сіння пшениці, ячменю, кукурудзи. Червоноармійці допомогли зорати і засіяти значну частину землі.

Але вже у липні селяни знову взялися за зброю. Вони допомагали бригаді чер­воних петроградських курсантів, а потім частинам 2-ї Кінної армії під команду­ванням О. І. Городовикова захищати село від військ «чорного барона» Врангеля. 25 липня дроздовська дивізія прорвала фронт і захопила Білицьке. Та кровопро­литні бої тривали, село кілька разів переходило з рук в руки. Нарешті, 6 серпня бійці 42-ї стрілецької дивізії зламали шалений опір білогвардійців і примусили їх відступити. Майже 2 місяці село було радянським. Саме в цей час тут створено волосний комітет незаможних селян на чолі з місцевим бідняком П. А. Дейкуном. КНС допомагав ревкому в охороні революційного порядку, відбирав у куркулів лишки хліба й худоби та розподіляв між біднотою, забезпечував незаможних селян реманентом, тяглом, хлібом тощо.

Наприкінці вересня село знову захопили враягелівці, але вже 24 жовтня чер­воноармійці 13-ї армії остаточно визволили Білицьке від ворога. Відновили роботу


Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від

Юрківка